Promocija vašega podjetja v tujini

Koliko vas na ciljnem trgu dejansko poznajo?
  • Pomagamo vam pri pripravi učinkovitega promocijskega gradiva.
  • Poskrbimo za strokoven prevod v izbran tuji jezik.
  • Skupaj z vami izluščimo vaša konkurenčna področja.
  • Vzpostavimo direktne stike z odgovornimi osebami v tujih podjetjih in vas osebno in ciljno predstavimo.

 
Odgovorna oseba pri izbranem tujem partnerju razume:
 

  • kdo ste
  • kaj ponujate
  • zakaj delati z vami, kje ste boljši od drugih ponudnikov