Marketinške strategije

Skupaj z vami načrtujemo in oblikujemo prave rešitve...

V tesnem sodelovanju z vašim podjetjem, oblikujemo celovito marketinško strategijo za vstop na ciljno tržišče. Uspeh na trgu lahko dosežemo le s strokovno oblikovanim trženjskim spletom, ki bo poleg ciljev vašega podjetja, upošteval bistvene značilnosti izbranega trga ter obstoječo in potencialno konkurenco.

Kako to počnemo?

Po principu modularnega sistema svetovanja vas vodimo skozi vsa bistvena problemska področja, ki jih morate poznati pred vstopom na ciljni trg in v sodelovanju z vami načrtujemo in izvajamo aktivnosti za uspešen prodor na dano tržišče. Končni rezultat našega dela je učinkovita strategija trženja in neposredni kontakti s preverjenimi poslovnimi partnerji.
 
Kaj smo načrtovali in oblikovali...