Mateja Milost uspešno izvedla tri delavnice v okviru Kompetentne Slovenije

Direktorica Mateja Milost je od konca avgusta do oktobra 2019 uspešno izvedla tri delavnice v okviru programa Kompetentna Slovenija 2019, ki ga izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad republike Slovenije. Številna podjetja so pridobivala znanja s področja poslovanja na tujih trgih ter poslovnega komuniciranja in pogajanj.
Na posebni delavnici z naslovom Vsi prodajamo – Trženje za netržnike pa je sodelujoče nagovorila glede nujnosti sodelovanja med vsemi službami in sodelavci v podjetju v iskanju skupnega cilja odličnosti.